Co si neuděláš, to nemáš. Nebo: co chceš udělat pořádně, udělej si sám. Čistý individualismus! A i Ježíš si to tak mohl nastavit v životě. Mohl sám chodit po všech městech a vesnicích a možná by měl ještě lepší jméno ve společnosti, kdyby s sebou nebral všude ty své učedníky a různé žebráky. A právě v tomto bodě tě Ježíš zastaví a změní ti pohled na podstatu křesťanství.

Ježíš vyzývá ke spolupráci, Ježíš volá: "Žeň je velká, ale dělníků málo. Proto proste Pána žně, aby poslal dělníky na žeň."

Matouš pak v evangeliu pokračuje jmenováním dvanácti apoštolů. Ježíš dobře znal sílu společenství, že vícerým to lépe jde, umí se podržet nebo pochopit.

Ty sám možná dokážeš všechno stihnout a udělat si pořádně, ale podívej, kam tě volá Ježíš: jděte spolu, spolu hlásejte, spolu uzdravujte a ukazujte, že království nebeské je pro všechny.

 

 

Plug and pray:

Pane, ty dobře víš, jaký / jaká jsem individualista / ka. Že si raději udělám všechno sám / sama a mám klid. Ale i díky dnešnímu evangeliu raději vyměním tento světský klid za Tvůj pokoj a budu prosit o skromnost. Díky Ti za všechny mé přátele, kteří spolu se mnou chtějí ukazovat, že Ty za to stojíš.

 

V akci:

Je to o modlení, je to o společenství. Dnes máš tu možnost - zapři se v samotě a setkej se s ostatními podobnými tobě a spolu "proste Pána žně, aby poslal dělníky na žeň." A protože je zítra Mikuláš, možná bys mohl připravit malé překvapení pro nějaké společenství, ve kterém žiješ - třeba jen pro sousedy na tvém patře :)

 

Bonus:

Protože společenství je o dělení :)

 

Evangelium na dnešní den Mt 9,35-10,1.5-8:

Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: „Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz