Bůh má s každým svůj plán. Chce skrze nás zachraňovat lidi kolem nás. Ježíš nepřišel na tento svět, abychom mu sloužili, ale proto, aby nám dal věčný život. Abychom mohli dát Ježíši svůj život, musíme Ho nejdříve poznat, abychom věděli, komu se chceme předat.

 

Tak jako Maria, která nevěděla, jak se to všechno stane. Ještě předtím, než mu dala své Ano, jí anděl říká: "Maria, v Tobě má Bůh zalíbení." Bůh jí dává jistotu, že ji miluje a že si ji vybral za matku svého Syna. Bůh nám dává každý den příležitost prožít den s ním.

 

Plug and pray:

Pane, prosím Tě, přicházej každý den do mého srdce. Chci být s Tebou, neboť pouze Ty můžeš změnit můj život a být mým milujícím nebeským tatínkem. Ty ses narodil v chudých jesličkách, protože ses chtěl připodobnit chudým. Proto si nyní musím i já v srdci připravit jesle, aby ses Ty, můj Bůh a Pán, mohl narodit v každý čas v mém srdci. Pane, chci každý den prožít naplno s Tebou!

 

V akci:

Bůh nám dává každý den příležitost prožít den s Ním. On je Ten, který se dívá na život každého z nás. Je jen na nás, jestli budeme žít s Ním.

Tak co si vybereš dnes ty? Já si vybírám Ježíše!

 

Bonus:

Překlad:

Prečo mám strach ked pre teba nie je nič nemožné
Prečo mám strach ked pre teba nie je nič nemožné
Prečo mám strach ked pre teba nie je nič nemožné
Prečo mám strach ked pre teba nie je nič nemožné

Prečo som smutná ked pre teba nie je nič nemožné
Prečo som smutná ked pre teba nie je nič nemožné
Prečo som smutná ked pre teba nie je nič nemožné
Prečo som smutná ked pre teba nie je nič nemožné

Prečo mám pochybnosti ked pre teba nie je nič nemožné
Prečo mám pochybnosti ked pre teba nie je nič nemožné
Prečo mám pochybnosti ked pre teba nie je nič nemožné
Prečo mám pochybnosti ked pre teba nie je nič nemožné

Nauč ma milovať pretože tebe nie je nič nemožné
Nauč ma milovať pretože tebe nie je nič nemožné
Nauč ma milovať pretože tebe nie je nič nemožné
Nauč ma milovať pretože tebe nie je nič nemožné

Ty si sa stal človekom, pretože tebe nie je nič nemožné
Ty si sa stal človekom, pretože tebe nie je nič nemožné
Ty si sa stal človekom, pretože tebe nie je nič nemožné
Ty si sa stal človekom, pretože tebe nie je nič nemožné

Ty si zvítazil nad smrťou, pretože pre teba nie je nič nemožné
Ty si zvítazil nad smrťou, pretože pre teba nie je nič nemožné
Ty si zvítazil nad smrťou, pretože pre teba nie je nič nemožné
Ty si zvítazil nad smrťou, pretože pre teba nie je nič nemožné

 

Evangelium na dnešní den Lk 1, 26-38:

Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do Galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: "Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou." Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat na rodem Jákobovým a jeho království nebude konce." Maria řekla andělovi: "Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?" Anděl jí odpověděl: "Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť 'u Boha není nic nemožného'." Maria řekla: "Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova." Anděl pak od ní odešel.

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz