Střed týdne, čekání na pátek. Kolik z nás chodí se svěšenou hlavou a na otázku Jak se máš?, odpovídají: "Jsem unavený. Nemohu. Už nemám sil." Dnešní doba je jak nezastavující se kolotoč. Ze všech stran nás něco manipuluje, něco zvláště naléhavého, něco nám krade čas. Něco nám krade sebe sama. Nevíme, co znamená ticho.

Bůh má na nemoc dnešní doby jeden účinný lék. Říká, že jeho břemeno je snadné. A dokonce jho příjemné. Cože? Vždyť po tom prahneme z hloubi naší duše! Klid! To je to, co dnešní člověk chce. Stačí být tichým a pokorným. Ne mlčet a uměle se pokořit. Najít ticho srdce, být člověkem pokory. Bůh zve. Že jsi žádné pozvání nedostal? "Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi." Tak pojď, ty, který se namáháš a nemůžeš.

 

Plug and pray:

Pane, díky Ti za má břemena. I když brblu a odmítám je, vím, že právě díky nim si mě připravuješ pro nebe. Prosím Tě, dej mi sílu každý den zvedat má těžká jha a hledat útěchu v Tobě. Nauč mě opravdu důvěřovat, že ať se děje cokoliv, u Tebe najdu odpočinek pro svou duši. Přetvářej mě na člověka pokory.

 

V akci:

Zkus se podívat na sebe do zrcadla. Vidíš unaveného nebo starostmi zavaleného člověka? Pokud ano, přijmi pozvání od Boha. Odevzdej mu dnes každý problém, obtížnou situaci, hněv. Vše, co z tebe dělá člověka uspěchané doby. Zastav se a upřímně zanech batůžek starostí před milující náručí Boha. Formu nechávám na tobě (střelná modlitba, zastavení se v kostele, pomoc někomu, úsměv, chvilka ztišení, atd.).

 

Bonus:

Vnímej ten krásný text. A… důvěřuj!:-)

 

Evangelium na dnešní den Mt 11, 28 – 30:

Ježíš se ujal slova a řekl: "Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží."

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz