Právě jsem si uvědomil, jak moc našemu Bohu záleží na tom, abychom byli šťastní. Chce, abychom věděli, že mu na nás záleží, chce, abychom Jeho hlas slyšeli. Už od dob Abrahama k nám mluví skrze proroky a světce. Posílá živé svědky, kteří dělají divy a prorokují v Jeho jménu.

Přesto, že do každého lidského srdce vložil svůj hlas v podobě svědomí, my lidé jej snadno "přebijeme" hudbou, prací, zábavou, počítačem… Ví o tom a asi i proto hledá další možnosti, jak k nám promluvit. Nechce, abychom zabloudili. Nakonec se rozhodl k nám poslat i svého Syna…

Co dělám proto, abych Jeho hlas slyšel?

 

Plug and pray:

Pane, Ty víš, jak jsem slabý. Ty víš, čím vším se zabývám. Znáš mé radosti i moje starosti. Pomoz mi ve víru událostí běžného života mít uši svého srdce otevřené. Učiň mě citlivým na Tvé slovo.

 

V akci:

Zkus si dnes najít "tichou chvíli", ve které budeš Hospodina poslouchat.

 

Bonus:

Budu naslouchat

 

Evangelium na dnešní den Mt 11, 11-15:

Ježíš řekl zástupům: "Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on. Od času Jana Křtitele až po tuto chvíli nebeské království trpí násilí a násilníci je uchvacují. Neboť všichni Proroci i Zákon prorokovali až do Jana. A chcete-li to přijmout: on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši, slyš!"

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz