Dnešní evangelium nám nabízí příběh setkání. Setkání dvou žen, které uvěřily Bohu. Jen co se Marie dozvěděla, že Alžběta čeká dítě, spěchala jí na pomoc. Sama byla v očekávání, ale i přesto vážila dalekou cestu. A svou přítomností s Ježíšem pod srdcem posvěcovala Alžbětin dům. Marie spěchá na pomoc tobě i mně.

Nezáleží na tom, zda je cesta dlouhá či namáhavá. Maria nemyslí na své pohodlí. Spěchá, aby pomohla. Svěř jí své prosby, ať je předloží svému Synu. V Mariiných čistých svatých rukách vyzní mnohem lépe než v mých či tvých. Alžběta v ní poznala "požehnanou mezi ženami", matku Spasitele. Svěř se jí, ona se o tebe postará.

 

 

Plug and pray:

Drahý Ježíši, dej mi zakusit radost ze setkání s tvou matkou Marií, jakou pocítila Alžběta. Dej mi srdce, které ji bude více milovat a uč mě důvěřovat jí. Protože právě skrze ni se dostávám blíž k tobě.

 

V akci:

Pomodli se dnes druhý desítek radostného růžence a pros Marii, aby ses skrze ni dostal blíže k Ježíšovu srdci.

 

Bonus:


 

Evangelium na dnešní den Lk 1, 39-47:

"V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým a zvolala velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“

Maria řekla: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli."

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz