Otázka Jana Křtitele se nám může zdát zvláštní pro muže jeho charakteru. Tato otázka je však plně na místě. Bůh nám do života posílá "temnoty víry", kdy se máme ptát a hledat cestu. Bůh nezjevil Janovi celý svůj Boží plán a ani nám. A Kristus se vůbec nepohoršuje nad ním, nevyslovuje pověstné "Blahoslavení, co neviděli a uvěřili", ale odpovídá prostě a jednoduše: "…oznamte mu, co slyšíte a vidíte."

Krista můžeme nacházet v zázraku každodennosti, neboť bez Něho se ani lístek nepohne. Neboj se ptát Boha, neboj se svědčit, neboj se vidět a slyšet.

 

Plug and pray:

Pane, otevři mi oči, dej mi slyšet a vidět tvé zázraky v každodenních maličkostech, zázraky, které kvůli temnotě víry nemůžu vidět.

 

V akci:

Každý z nás má svědectví - podej své svědectví radosti dnes někomu, kdo to potřebuje.

 

Bonus:

Povzbuď se i touto písničkou

 

Evangelium na dnešní den Lk 7,19-23:

Jan si zavolal dva ze svých učedníků a poslal je k Ježíšovi se vzkazem: "Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?" Ti muži přišli k němu a řekli: "Jan Křtitel nás posílá k tobě s otázkou: Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?" Právě tehdy uzdravil mnoho lidí z nemocí, neduhů a od zlých duchů a mnoha slepým daroval zrak. Odpověděl jim tedy: "Jděte a oznamte Janovi, co jste viděli a slyšeli: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší!"

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz