Magnificat je zcela odevzdání se Marie Bohu. Maria v něm děkuje Bohu a chválí ho za velké činy, které způsobil v jejím životě a v osudech celého lidstva. Nehledejme stále rozumové důkazy o tom, že nás Bůh miluje a kdo je Bůh, ale věřme Boží lásce a důvěřujme mu.

To, že jsme milováni, se nedá pochopit rozumem, ale jen srdcem. To, že nás Bůh miluje, neumíme pochopit, ale umíme to procítit. Bůh nám je blíže než naše oči či uši. Pokud dáme Bohu své "ano", tak je to takový náš malý Magnificat.

 

Plug and pray:

Pane, dej ať skrz mé jednání je vidět, jak neskutečně nás miluješ. Ať můj život není jen o úctě, ale o tom, že Ti říkám své "Amen".

Pane, dej, ať se nevnímám jako oběť, neboť nebudu moci konat své povolání s radostí. Pane, pouze Ty máš možnost vytvářet nové vztahy, i ty, které jsou již porušené. Nauč mne odpouštět a přijmout lidi takové, jak je vidíš Ty.

 

V akci:

Veleb dnes Boha za všechno, co ti dává a poděkuj mu za všechno, co máš.

 

Bonus:

Chci důvěřovat jako Maria:

 

Evangelium na dnešní den Lk 1, 46-56:

Maria řekla: "Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky." Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů.

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz