To fakt věříš, že máš nějakou odměnu v nebi - to je něco jako karma? Čistota, to ještě někdo žije? A to jakože ty chodíš na mši i jindy než v neděli? Ty se fakt postíš? Modlíš se růženec? Vždyť ty jsi jako moje babička! Dělat těžké věci je skutečně námaha. Dnes nás zaplavují různé postoje, které doprovázejí často i nepříliš lichotivá slova, která posuzují naše skutky vykonané z lásky k Ježíši.

Nepřekáží. Máme dělat správné věci a v dnešním světě se lidé někdy budou divit nad tím, co děláme. Dnes se v evangeliu lidé diví nad jménem Alžbětina dítěte - Jan. Ani nevědí, že se ve skutečnosti diví nad poslušností Alžběty i Zachariáše samotnému Bohu.

 

I nad námi, když budeme plnit Boží vůli, se budou lidé často divit, jakým způsobem života žijeme. Ale Bůh ocení naši poslušnost a věrnost, je však důležité vytrvat a být bláznem pro Krista.

 

Plug and pray:

Pane, pomoz mi být jako Alžběta a Zachariáš - poslušný, konající správné věci, navzdory mínění ostatních. Dej, Pane, abych neviděl hodnotu svých činů v uznání okolí, ale v Tobě, a dělal správné věci.

 

V akci:

Dnes budu tím podivínem, který si najde chvilku na Boha a zkusí popřemýšlet o skutečné podstatě Vánoc. Dnes budu tím "divným", který se bude chtít zaměřit na něco většího než je úklid, koláče a všemožné přípravy. Ne, nezanedbám pomoc, ani své povinnosti, ale pokusím se mít své srdce blízko u Boha.

 

Bonus:

Vzhůru do toho - připravit se na Světlo. Na motivaci si můžeš pustit např. tuto hitovku

 

Evangelium na dnešní den Lk 1, 57-66:

Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. Když její sousedé a příbuzní uslyšeli, že jí Pán prokázal velikou milost, radovali se s ní. Osmého dne přišli obřezat dítě a chtěli mu dát po jeho otci jméno Zachariáš. Jeho matka na to řekla: "Ne, ale bude se jmenovat Jan!" Namítli jí: "Tak se nikdo z tvého příbuzenstva nejmenuje." Posunky naznačovali jeho otci, jaké by mu chtěl dát jméno. On si vyžádal tabulku a napsal: "Jeho jméno je Jan." Všichni se tomu podivili. Ihned se mu uvolnila ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. Všech jejich sousedů se zmocnila bázeň a po celém judském pohoří se mluvilo o všech těch událostech. Všichni, kdo to uslyšeli, uvažovali o tom v srdci a ptali se: "Co asi z toho dítěte bude? Vždyť ruka Páně byla s ním!"

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz