Největší pointa tohoto evangelia je, že pokud by velekněží odpověděli správně, Ježíš by jim vůbec nemusel odpovídat na jejich otázku. Našli by odpověď sami. Totiž na to, aby vůbec dokázali odpovědět, museli by přejít z lidských cest přemýšlení na ty Boží. Museli by se zamyslet nad tím, jak Bůh jedná v dějinách a jakou roli v tomto Božím plánu měl Jan Křtitel. A pokud by toto dokázali a vrátili se k Ježíšově otázce, najednou by zjistili, že odpověď vlastně znají.

S námi Bůh jedná často velmi podobně. My chceme na něco odpověď a on začne s námi dělat něco úplně jiného. My se bouříme, protože nás Bůh evidentně nevede cestou, která vede k naší odpovědi. Ale Bůh vždy ví, co dělá; a pokud půjdeme Jeho cestou, a ne tvrdohlavě tou naší, nakonec zjistíme, že nás dovedl k odpovědi na naši otázku; a kromě toho také k mnohému jinému, o čem jsme ani nesnili.

 

Plug and pray:

Pane, nauč mě rozumět tomu, co se děje. Nauč mě rozumět tomu, co mi říkáš. Prosím tě, Bože, nauč mě kráčet po Tvé cestě, ať nejdu stále tvrdohlavě tou svou.

 

V akci:

Udělej dnes nějaké skryté dobro - něco, z čeho nic nemáš, ale kdyby byl Ježíš na tvém místě, udělal by to.

 

Bonus:

Chci být tam, kde jsem potřebný!

 

 

Evangelium na dnešní den Mt 21, 23-27:

Ježíš jim odpověděl: „Já vám také položím otázku; jestliže ji zodpovíte, i já vám povím, jakou mocí to činím. Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe, či od lidí?“ Oni se mezi sebou dohadovali: „Řekneme-li ‚z nebe‘, namítne nám: ‚Proč jste mu tedy neuvěřili?‘ Řekneme-li však ‚z lidí‘, máme obavy ze zástupu; vždyť všichni mají Jana za proroka.“ Odpověděli tedy Ježíšovi: „Nevíme.“ Tu jim řekl i on: „Ani já vám nepovím, jakou mocí to činím.“

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz