Běžná situace v rodině, když mamka nebo táta něco přikáže, nebo od nás něco chce a my máme najednou hodně učení, nutné setkání, projekt do školy nebo si chceme jen tak zalenošit a výzva k pomoci přichází nevhod. Jsme naštvaní, jak si to mohli dovolit omezit nás, něco od nás chtít. Kéž bychom se na to podívali z jejich strany.

Dávají nám možnost realizovat se, zdokonalovat se, budovat sebekázeň, růst ve službě a ochotě. Dávají nám prostor stát se lepšími, zodpovědnějšími v malém, abychom jednou mohli být zodpovědní za velké věci, které má pro nás Bůh připravené.

Neklesej na duchu, pokud se ti dnes nepodařilo přijmout výzvu, neboť zítra dostaneš nový den, novou možnost. Ale nezapomeň, že každý den je darem a dary by se nemělo plýtvat, využij šanci i když někdy je to těžší, Přemož se a vykroč vpřed.

 

Plug and pray:

Pane, dej mi sílu přijmout výzvy, které mi skrze lidi posíláš. Udělej ze mě člověka činnosti a ne nevšímavosti. Pomoz mi vyjít ze své komfortní zóny a využít každý den naplno. Amen.

 

V akci:

Dnes přijmu byť jen malou výzvu stát se lepším člověkem.

 

Bonus:

Neboť i tento otec přijal výzvu:

 

 

Evangelium na dnešní den Mt 21, 28-32:

„Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: ‚Synu, jdi dnes pracovat na vinici!‘ On odpověděl: ‚Nechce se mi.‘ Ale potom toho litoval a šel.
Otec přišel k druhému a řekl mu totéž. Ten odpověděl: ‚Ano, pane.‘ Ale nešel.
Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce?“ Odpověděli: „Ten první!“ Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království.
Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti, a vy jste mu neuvěřili. Ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu.

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz