V dnešním evangeliu nám evangelista Matouš nabízí Ježíšův rodokmen. Muži, muži a opět muži, někdo by si mohl pomyslet, jaká to je diskriminace. Nelze však zapomenout na pět žen, díky kterým by to nebylo ono. Tamara, žena trpělivosti a naděje, která nám tak často chybí. Rahab, nevěstka, která by vírou trumfla tebe i mě. Rút, cizinka, jejíž láska byla obdivuhodná. Batšeba, žena, která dostala nekonečnou milost. A nakonec Maria, žena poslušnosti a otevřenosti pro Boží plán.

Nemusíš mít dokonalou postavu, super kariéru, červený diplom nebo nejmodernější auto. Stačí, když budeš ženou, která bude naplno důvěřovat Bohu, že díky němu nic není nemožné.

 

Plug and pray:

Pane, pomoz se mi stát ženou s velkým Ž. Ženou, která Ti bude naplno důvěřovat, milovat Tě, nebude netrpělivou, ale vždy se spolehne na Tebe, zda půjde o maličkosti nebo o nejdůležitější věci v životě. Dej mi sílu vytrvat, když už nebudu zvládat kráčet vpřed. Amen

 

V akci:

Dnes se pokusím vzít si příklad z jedné z těchto žen: Tamary, Rahab, Rút, Batšeba nebo Marie a ukážu světu, že i nedokonalost může vést k dokonalosti.

 

Bonus:

Čas poznat pravdu o sobě samé:

 

Evangelium na dnešní den Mt 1, 1-17:

Aram měl syna Amínadaba, Amínadab Naasona, Naason Salmóna, Salmón měl syna Bóaza z Rachaby, Bóaz Obéda z Rút, Obéd Isaje a Isaj Davida krále. David měl syna Šalomouna z ženy Uriášovy, Šalomoun Roboáma, Roboám Abiu, Abia Asafa, Asaf Jóšafata, Jóšafat Jórama, Jóram Uziáše. Uziáš měl syna Jótama, Jótam Achaza, Achaz Ezechiáše , Ezechiáš Manase, Manase měl syna Amose, Amos Joziáše, Joziáš Jechoniáše a jeho bratry za babylónského zajetí. Po babylónském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela, Salatiel Zorobabela, Zorobabel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azóra, Azór Sádoka, Sádok Achima. Achim měl syna Eliuda, Eliud Eleazara, Eleazar Mattana, Mattan Jákoba, Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus.
Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy čtrnáct, od Davida po babylónské zajetí čtrnáct a od babylónského zajetí až po Krista čtrnáct.

 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz