Dnešní evangelium nám ukazuje příběh zamilovaného muže, který na svou vyvolenou čekal velmi dlouho, a když už to vypadá, že budou moci být spolu, najednou šok - zradila ho, je těhotná. Kolik bolesti muselo tehdy naplnit jeho srdce. Ale i přesto se jí nechce pomstít, ale naopak přemýšlí nad tím, jak by ji ochránil před lidmi.

A pak ve snu přichází anděl a povzbuzuje ho, aby se nebál přijmout svou lásku a její miminko. Jiný by si možná pomyslel, že proč by se měl o to dítě starat, vždyť není jeho. Ale on tento plán přijímá. Josef - krásný obraz otce a milujícího muže podřízeného Boží vůli. Byl "pouze" člověk, ale přece v něm máme úžasný vzor, ​​jak žít ve vztahu, v manželství a zároveň celý svůj život podřídit Bohu.

 

Plug and pray:

Pane, děkujeme Ti, že jsi nám ve svatém Josefovi dal úžasný příklad pravé lásky, která nejen přijímá, ale hlavně dává. Nauč nás milovat lidi, které jsi nám svěřil, tak jako Josef miloval Marii a Ježíše.

 

V akci:

Muži / kluci: Buď tak jako sv. Josef ochránce žen a slabších. Svět potřebuje "Josefy", kteří se nebojí postavit se za druhé. A neboj se, Bůh, který si tě povolal k tomuto úkolu, ti dá na něj i potřebnou sílu ;-)

Ženy / dívky: Řekni muži ve svém okolí (bratr, otec, kamarád…), co si na něm vážíš, v čem je pro tebe důležitý nebo co si na něm ceníš, že dělá, protože je muž. Neboť tak jak má jedinečnou roli v Božím plánu žena, má ji i muž a za to si zaslouží naše uznání a obdiv;-)

 

Bonus:

Pár důvodů, proč jsou muži takoví důležití a je třeba jim to dát najevo ;-)

 

Evangelium na dnešní den Mt 1,18-24:

S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než začali spolu žít, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů." To všecko se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroků: "`Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel,' to znamená 'Bůh s námi'. Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě.

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz