Zamysleli jsme se někdy, co bychom udělali na Mariině místě? Byla člověk jako my. Možná bychom chápali, kdyby si sedla a nechala se obsluhovat, vždyť byla těhotná a nenosila v sobě kohokoli, ale samotného Boha. Ale právě proto, co udělala, je nám největším vzorem služby. Spěchala pomoci Alžbětě. Její jednání vzbuzuje úžas - nedívá na svůj stav, dívá stále na potřeby druhých. I nám spěchá na pomoc. Kdykoliv se na ni obrátíme.

Stále čeká. Její přítomnost provází radostné chvění našeho srdce a naplnění Duchem Svatým. Podle toho poznáme ovoce její přímluvy a sílu její přítomnosti. Ona je nejdokonalejším prostředkem ke Kristu. Ona je ta, která nám přináší Pána.

 

Plug and pray:

Panno Maria, naše drahá Matko, tvoje přímluva je mocná. Vypros mi srdce, které vidí potřeby druhých i přes své vlastní potíže. Toužím mít srdce ochotné sloužit. Toužím se podobat tobě a našemu nebeskému Otci. Buď, prosím, prostředníkem mezi mnou a jím. Ty očisti mou modlitbu od nepravých tužeb a drž mě za ruku, když budu pomáhat jiným. Chci to vždy dělat s láskou.

 

V akci:

Zkus si dnes při setkání se svým problémem všimnout i problémů druhých. Uvědomíš si tak svou realitu, která v Božím náručí nikdy není špatná, vždyť Pán se o Tebe stará. Odpoutat se od negativních myšlenek a zaměřil se na druhé. Vždyť to znáš - láska je víc dávat než brát.

 

Bonus:

Láska znamená více dávat než brát:

 

Evangelium na dnešní den Lk 1, 39-45:

Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým a zvolala velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz