1Kor 14,1: "Usilujte o to, abyste měli lásku. Horlivě se snažte o duchovní dary, hlavně však o to, abyste promlouvali pod vlivem vnuknutí."

Dary Ducha svatého hrají důležitou roli v duchovním budování církevní obce, v rozvoji společenství, a je třeba jím dát v našem životě to místo, které jim patří.

Předpokladem pro přijetí darů a pro jejich správné užívání je pravidelný duchovní život ve společenství, vydanost Kristu, vzájemná jednota a skutečná láska. V církvi potřebujeme jeden druhého s jeho zvláštním obdarováním a službou. Církev potřebuje nás, lidi ochotné sloužit Bohu a druhým lidem, ale ochotné ne z vlastní síly a podle svých představ, ale z obdarování a pod vedením Ducha svatého.

 

 

Plug and pray:

Chválím tě, Pane, za dary, které jsi dal lidem, za církev, kterou obdarováváš a ve které smím žít a v ní sloužit. Děkuji ti za obdarování druhých a také za dary, které jsi dal mně. Odpusť mi nevděčnost vůči Tobě.

Prosím tě o to, abych byl ochotný sloužit v církvi v moci a síle Ducha svatého.

 

V akci - modlitby sestry Marie od Ukřižovaného Ježíše (1846-1878) k Duchu svatému:

Duchu svatý, osvěť mě.

Lásko Boží, stravuj mě.

Veď mě na cestu pravdy.

Maria, Matko, provázej mne.

Požehnej mi s Ježíšem.

Ochraňuj mě před každým zlem,

klamem a nebezpečím.

Duchu svatý, osvěť mě.

Lásko Boží, stravuj mě.

Veď mě na cestu pravdy.

Maria, Matko, provázej mne.

Požehnej mi s Ježíšem.

Ochraňuj mě před každým zlem,

klamem a nebezpečím.

Prameni míru a světla, přijď a osvěť mě.

Jsem hladová, přijď a nasyť mě.

Jsem žíznívá, přijď a osvěž mě.

Jsem slepá, přijď a daruj mi zrak.

Jsem chudá, přijď a obohať mě.

Jsem nevědomá, přijď a pouč mě.

Duchu svatý, celá se ti odevzdávám.

Duchu svatý, je tvým úkolem seznámit mě s Ježíšem.

Apoštolové žili dlouho s Ježíšem, aniž mu správně porozuměli.

Ale když jsi k nim přišel ty, konečně ho pochopili.

I mě můžeš darovat toto porozumění.

Přijď, můj utěšiteli, přijď má radosti a můj pokoji, má sílo a mé světlo.

Přijď, osvěť mě, abych našla pramen, u kterého mohu ukojit svou žízeň.

Jedna tvá kapka stačí, aby mi ukázala Ježíše takového, jaký je.

Ježíš říkal, že přijdeš k nevědomým, já jsem nejnevědomější ze všech.

Neprosím tě za žádnou jinou vědomost než o tu, jak lze najít Ježíše.

Neprosím tě o žádnou jinou moudrost, než o pochopení Ježíše.

Zdroj: P. Vojtěch Kodet - Svatodušní novéna

Bonus:

Matt Maher - Pane, potrebujem ťa

 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz