Gal 4,6: "A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: „Abba, Otče!“

Duch svatý nás v modlitbě uvádí do zcela důvěrné, intimní lásky k Otci, a tím boří všechnu nedůvěru, ničí chlad a odtažitost, dává nám prožít radost Božího dítěte. Važme si toho privilegia a učme se naslouchat Duchu svatému, který se v nás takto modlí. Přidejme k tomu svůj hlas a svoje city, svoji lásku i oddanost.

 

Plug and pray:

Chválím tě, Pane, za tvůj vztah k nebeskému Otci.

Děkuji ti, že jsi nás přivedl k Otci, a že nás učíš modlit se tak, jak ses modlil Ty.

Děkuji ti za Ducha synovství a za to, že smím Boha mít jako svého tatínka (Abba).

Odpusť mi životní postoje vzpoury a vzteku, kdy jsem se vnitřně stavěl proti Otci a vyčítal mu všechno možné.

Z celého svého srdce volám: Abba, Otče! A prosím, abych směl prožít radost Božího dítěte, prožít, co to znamená být milovaným dítětem Božím.

 

V akci - modlitba Karla Rahnera k Duchu svatému:

Přijď, Duchu svatý, Duchu Otce i Syna, přijď, Duchu lásky, Duchu synovství, Duchu pokoje, důvěry, síly a svaté radosti. Přijď, tajemný jásote v slzách světa, přijď vítězný, živote v smrti země, přijď otče, ubohých, zastánce utištěných, přijď, světlo věčné pravdy, přijď, lásko vlitá do našich srdcí. Nemáme nic, co by tě mohlo přinutit, a proto důvěřujeme.

Naše srdce se ve skrytu bojí tvého příchodu, protože jsi nezištný a jemný, protože jsi jiný než ono. Máme však nejpevnější přislíbení, že přesto přijdeš. Přijď tedy, přicházej den ode dne nově a více. Spoléháme na tebe; na koho jiného se můžeme spolehnout. Milujeme tě, neboť jsi láska sama. V tobě máme Boha za Otce, neboť ty v nás voláš Abba - milý Otče.

Děkujeme ti, oživovateli, Duchu svatý, že v nás přebýváš, že ty sám chceš v nás být pečetí živoucího Boha. Pečetí na jeho vlastnictví. Zůstávej při nás, neopouštěj nás v trpkých bojích tohoto života ani při jeho konci, až nás všechno opustí. Přijď Duchu svatý. Amen.

 Zdroj: P. Vojtěch Kodet - Svatodušní novéna

Bonus:

Matt Redman - 10000 Dôvodov

 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz