2Kor 3,17: "Ten Pán je však Duch; a kde je Duch Páně, tam je svoboda."

Pán Ježíš nám přinesl pravou svobodu, kterou v Duchu svatém může zakusit každý, kdo se nechá osvobodit a kdo se pod vedením Ducha svatého učí v této svobodě žít. Je třeba se nechat Duchem svatým uvádět do plné svobody a učit se poslouchat v každodenním životě. Trpělivě Pánu předkládat svoje vzdory, zatvrzelosti, a svévolná rozhodnutí, která nás tolik vnitřně ochromují a uzavírají Duchu svatému.

Plug and pray:

Chválím tě, Pane, za to, že jsi mě osvobodil od hříchu, od satana a smrti.

Děkuji ti za svobodu, ve které se nemusím bát.

Odpusť mi to, že jsem se častokrát nechal dobrovolně fascinovat a spoutávat tím, co k Tobě nevede.

Prosím tě o Ducha svatého k vnitřnímu osvobození, vymanění z vnitřních závislostí a urovnání celého vnitřního života.

Prosím tě o schopnost nechat se Tebou vést.

 

V akci - Věřím v Ducha svatého:

Věřím v Ducha svatého.

Věřím, že může odstranit moje předsudky.

Věřím, že může změnit moje návyky.

Věřím, že může přemoci moji lhostejnost.

Věřím, že mě může nadchnout k lásce.

Věřím, že mě může zbavit zlého.

Věřím, že mi může dát odvahu k dobrému.

Věřím, že může přemoci zármutek.

Věřím, že mi může dát lásku k Božímu slovu.

Věřím, že mi může odejmout pocit méněcennosti.

Věřím, že mi může dát sílu v utrpení.

Věřím, že může dát na pomoc bratra.

Věřím, že může proniknout moji bytost.

 

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 Zdroj: P. Vojtěch Kodet - Svatodušní novéna

 

Bonus:

Scandal of Grace - Hillsong United K - LOVE, CZ titles

 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz