Jan 4,10: "Ježíš jí na to řekl: „Kdybys znala Boží dar a věděla, kdo ti říká: ´Dej mi napít´, spíše bys prosila ty jeho, aby ti dal živou vodu.“

Ježíš Kristus je ten, který v nás otevírá pramen živé vody. Setkání s ním se stává okamžikem, který mění lidský život. Jestliže chci, aby se Ježíš stal skutečně Pánem mého života, nemůže pánem být něco jiného, ani já sám. Tou nejčastější překážkou v působení Ducha svatého v nás je, že se nezřekneme sebe sama ve prospěch Krista, že nedovolíme Pánu Ježíši, aby se v našem životě ujal své vlády.

Plug and pray:

Chválím tě, Pane, za to, že ty jsi ten, který mne hledá, touží po mně, přichází ke mně, a přitom čeká, až já přijdu k Tobě. Děkuji ti za vše, co jsi pro mne v životě vykonal. Odpusť mi všechny vzpoury mého života. Otvírám ti své srdce, Pane, důvěřuji ti.

Prosím Tě, buď ty mým Pánem.

 

V akci - Desátek slavného růžence k Duchu svatému:

1. Ježíš, který Ducha svatého seslal.
2. Ježíš, kterého prosíme, aby svým Duchem posiloval naši víru, naději a lásku.
3. Ježíš, kterého prosíme o dar moudrosti, abychom rozpoznali pravé životní hodnoty.
4. Ježíš, kterého prosíme o dar rozumu, abychom pravdám Božím správně rozuměli.
5. Ježíš, kterého prosíme o dar rady, abychom se ve spletitých životních situacích správně rozhodovali.
6. Ježíš, kterého prosíme o dar síly, abychom měli odvahu vykonat to, co po nás Bůh žádá.
7. Ježíš, kterého prosíme o dar poznání, aby nás stvořené věci vedly k poznání jejich stvořitele, našeho nejvyššího Pána.
8. Ježíš, kterého prosíme o dar zbožnosti, abychom se modlili rádi, upřímně a s důvěrou.
9. Ježíš, kterého prosíme o dar bázně Boží, abychom si vážili víry a milosti posvěcující a nebáli se ničeho kromě hříchu.
10. Ježíš, o němž chceme v síle Ducha svatého vydávat svědectví

 Zdroj: P. Vojtěch Kodet - Svatodušní novéna

Bonus:

Rend Collective - Si jediný

 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz