Zamyšlení na neděli

Texty na liturgii této neděle najdete zde.

Víš, co udělal král Jozafat když Izrael přepadli? Do čela vojska postavil chrámové zpěváky (viz 2 Kron 20). A co udělal Jozue, když měl dobýt Jericho? Dal před vojskem nosit archu a troubit (viz Joz 6). A co udělal David, když za ním přišel prorok a odhalil jeho tajný hřích? Nedal ho zabít, ale konal pokání (viz 2 Sam 12). A co udělali apoštolové, když je anděl vysvobodil z vězení? Neutekli, ale ráno v chrámu znovu zvěstovali Krista (viz Sk 5). A Pavel se Silasem dokonce ve vězení zpívali (viz Sk 16)!

Texty na liturgii 7. neděle velikonoční najdete zde.

Jaká by byla tvá reakce, kdyby k tobě zašel některý z tvých sousedů či známých a řekl by ti:

"Můžeme se spolu pomodlit?" Nebo: "Mám s sebou Písmo, přečteme si pár veršů a promluvíme si o tom." Nebo: "Dávám dohromady partu sousedů na modlitbu růžence. Přijď, zvu tě." Prosím tě, odpověz si na tuto otázku velmi upřímně. Před sebou i před Bohem.

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz