Texty na liturgii této neděle najdete zde, čtení jsou z cyklu A.

Líbí se mi letošní dlouhý Advent. Je nejdelší, jaký jen může být. Celé tři týdny z něj jsou vyhrazeny očekávání Pánova druhého příchodu - takový nácvik naostro. Každý den jsem si znovu uvědomoval, že toto může být den, kdy se Ježíš definitivně vrátí. Doufám, že toto očekávání ve mně zůstane natrvalo.

 

A zároveň mi to umožňuje jinak prožít poslední dny před svátkem Pánova narození. Chci je přežít ve vděčnosti. Dávají totiž smysl mému životu, dávají mi budoucnost a naději, přestože jde o událost, která se stala již velmi dávno. Bez Ježíšova narození, bez jeho prvního příchodu by se na tomto světě nebylo na co těšit. Jistě, jsou chvilkové radosti, potěšení, ale v srdci mám touhu po něčem, co se neskončí, co bude trvat navždy, věčně. A tuto touhu mi naplňuje a definitivně naplní jen Ježíš. Ten z Davidova rodu.

I proto vnímám čtení této neděle jako přirozené pokračování třítýdenního cyklu liturgických textů, které hovořily o druhém Pánově příchodu a vyzývaly připravit se na něj. Během těchto dnů nám již Církev připomíná pozemský, lidský příběh toho, na kterého čekáme. Říká, že byl předpovězen, že byl očekáván, že byl naplněním proroctví a tužeb vyvoleného národa. Ale mluví také o tom, že nepřišel jen pro Židy, ale i pro pohany. Pro nás. A že je Bůh s námi = Emanuel. To na něm jsme (máme být) postavení, v něm zakořeněni...

Chvíli jsem uvažoval, že zde skončím. Ale ještě se mi tlačí do mysli Josef. Člověk, od kterého není v Písmu zaznamenáno ani jedno slovo. A je svatý. Ne pro své mlčení, ale pro svou vnímavost na Boží cesty, na Boží pokyny, pro svou ochotu jít s Bohem, ať to stojí cokoliv.

Ať je tento týden pro každého z nás, zvláště pro chlapy, časem následování Josefa. Například ochotnou službou manželkám při úklidu, pečení, výzdobě J. Ať takto, drobnými projevy lásky, je na nás vidět, že čekáme něco velkého, vlastně někoho velkého. Jistě, Ježíš nepotřebuje stromky, světla, koláče, dárky... Ale naši ochotnou lásku potřebuje. Ta ho ohřívá v chladném světě peněz, konzumu, úspěchu.

A pokud nám zbude čas a energie, rozhlédněme se tento poslední týden před svátky i více kolem sebe. Není tu někdo, kdo potřebuje dobré slovo, kus chleba, nebo třebas i malou pomoc? Pokud nebudeš sedět v pohodlí svého domu, ale posloužíš Ježíši v bližním, urychlíš Pánův druhý příchod.

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz