Videoklipová modlitba

I letos si pro nás o. Pavel  Šupol připravil videoklipovou křížovou cestu, skrze kterou se můžeme hlouběji ponořit do křížové cesty našeho Pána a kráčet s Ním po jeho boku... Modlitba křížové cesty nám chce pomoci proniknout hlouběji do tajemství posledních chvil Kristova života. Mnohé písně nás mohou hlouběji vtáhnout do prožití toho, co se odehrálo nejenom tehdy, ale co se odehrálo pro naše životy dnes. Proto vznikly i videoklipové křížové cesty. Jednu z nich můžeme teď spolu projít. 

Na kříži se pro nás otevřel pramen milosti. Je to právě Boží spravedlnost, která si vyžaduje trest pro člověka, který si zaslouží za svůj hřích. Jeho milosrdenství se však projevuje v tom, že tento trest bere na sebe. Posílá na zem svého Syna Ježíš Krista, který je zároveň člověk a zároveň Boží Syn. Ten umírá na kříži za každého z nás. Následující videoklipová modlitba je poděkováním za jeho smrt na kříži.

Každý den jsme konfrontováni smutnými zprávami o pronásledování, páchání násilí a zabíjení lidí, kteří mají odvahu nezapírat svou víru v Boha. Rádi bychom na ně vzpomněli touto modlitbou, která vychází ze skutečných výpovědí těchto našich bratří a sester – mučedníků dnešních dní.

Modlitba křížové cesty nám chce pomoci proniknout hlouběji do tajemství posledních chvil Kristova života. Mnohé písně nás mohou hlouběji vtáhnout do prožití toho, co se odehrálo nejenom tehdy, ale co se odehrálo pro naše životy dnes. Proto vznikly i videoklipové křížové cesty. Jednu z nich můžeme teď spolu projít.

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz