Videoklipová modlitba

Text této křížové cesty s názvem Křížová cesta pro tento čas připravil P. Jan Linhart a výběrem hudby od Simona Khorolskiyho doplnil P. Pavel Šupol

 

1. Ježíš odsouzen na smrt - Ukrajina jako stát je odsouzena na smrt, k neexistenci, protože překáží, protože se někomu nelíbí, je hračkou v rukách mocností nebo několika - mocí posedlých - lidí... Ale kdo je víc živý, kdo je víc mrtvý? Ti co odsoudili Ježíše, nebo sám odsouzenec...? Agresoři nebo obránci? Před Bohem je vše jinak... I když někdo fyzicky zemřel, může být v Bohu živý navždy... Modleme se za něj, ale snad ještě více za ty, co žijí fyzicky, ale duchovně jsou mrtví. Ti to potřebují ke svému obrácení mnohem víc...

Co je Cesta světla? Cesta světla (Via Lucis) je nová velikonoční pobožnost inspirovaná tradiční pobožností Křížové cesty (Via Crucis). Spočívá v rozjímání 14 zastavení o slavných velikonočních událostech. Cesta světla začíná velikonočním ránem, kdy ženy nacházejí prázdný hrob, tedy Kristovým zmrtvýchvstáním, a pokračuje setkáváním zmrtvýchvstalého Krista s jeho učedníky, jeho nanebevstoupením až k seslání Ducha Svatého. Po staletí uvádí křížová cesta věřící do první části velikonočních událostí, do Kristova utrpení. Podobně cesta světla slavená ve věrnosti evangeliu může pomoci věřícím porozumět i druhé části Velikonoc, Pánovu vzkříšení.

Když jsme vloni v březnu zažili první šok z koronaviru, nikdo z nás netušil, že za rok to bude ještě hroší. Loni vznikl text křížové cesty zaměřený na to, co nám koronvirus přinesl. Když jsem se jej pomodlil po roce znovu, zjistil jsem, že potřebuje minimální úpravu. A tak nezbylo nic jiného než jej jen doplnit písněmi, které by se staly modlitbou nad tímto textem.

Na kříži se pro nás otevřel pramen milosti. Je to právě Boží spravedlnost, která si vyžaduje trest pro člověka, který si zaslouží za svůj hřích. Jeho milosrdenství se však projevuje v tom, že tento trest bere na sebe. Posílá na zem svého Syna Ježíš Krista, který je zároveň člověk a zároveň Boží Syn. Ten umírá na kříži za každého z nás. Následující videoklipová modlitba je poděkováním za jeho smrt na kříži.

Modlitba křížové cesty nám chce pomoci proniknout hlouběji do tajemství posledních chvil Kristova života. Mnohé písně nás mohou hlouběji vtáhnout do prožití toho, co se odehrálo nejenom tehdy, ale co se odehrálo pro naše životy dnes. Proto vznikly i videoklipové křížové cesty. Jednu z nich můžeme teď spolu projít.

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz