Evangelium: Mt 8, 5-11

Když přišel (Ježíš) do Kafarnaa, přistoupil k němu (jeden) setník s prosbou: "Pane, můj služebník leží doma ochrnulý a hrozně se trápí." Ježíš mu řekl: "Přijdu a uzdravím ho." Setník však odpověděl: "Pane, nezasloužím si, abys vešel do mého domu. Ale řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk podřízený, ale mám pod sebou vojáky; řeknu jednomu: 'jdi', a jde, a jinému: 'přijď', a přijde, a svému služebníkovi: 'udělej to', a udělá to."

Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho doprovázeli: "Amen, pravím vám: Takovou víru jsem v izraelském národě nenašel u nikoho. Ale říkám vám: Mnoho jich přijde od východu i od západu a zaujmou místo u stolu s Abrahámem, Izákem a Jakubem v nebeském království.

Zamyšlení:

Pokračování tohoto evangelia říká, jak Ježíš řekl důstojníkovi, ať jde, že se stane, jako uvěřil (Mt 8, 13). Setník, římský voják, UVĚŘIL. Uvěřil, že Ježíš, ten židovský prorok, o kterém všichni mluví, dokáže uzdravit. Uvěřil, že na Ježíšovo slovo bude jeho sluha v pořádku. Ježíš sám je totiž Slovo. Skrze Slovo nám každodenně říká, že se není čeho bát, jen mu stačí uvěřit. Jak věřím já? Věřím i tehdy, když se na mě nahrnou potíže, nebo se poddám zoufalství? Věřím, že na všechno nejsem sám, nebo propadnu sebelítosti? Věřím, že mi dal Ježíš věčný život, nebo se stále zbytečně strachuji o ten pozemský? Dnes nám Jeho Slovo říká, že On plní své Slovo. Hledá a čeká jen na to naše slovo: Věřím, Pane. Co mu dnes odpovím?

Plug and Pray:

Ježíši, věřím Ti. Věřím, že jsem drahý/á Tvým očím a že Ti na mně nesmírně záleží. Věřím, že Tvá Láska je věčná a že mě neustále zahrnuje. Věřím, že mám v Tobě věčný život!

V akci:

Pokud mi dnes přijde nějaká potíž do cesty, pokusím se říct Bohu, že On je Vládcem mého života a že mu důvěřuji. Nebudu se přehnaně trápit a snažit vše vyřešit vlastními silami, pozvu Boha do svých trápení.

Bonus:

Věřím.

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz