Evangelium: Lk 10,21-24

Ježíš zajásal v Duchu svatém a řekl: "Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo! Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo neví, kdo je Syn, jen Otec, ani kdo je Otec, jen Syn a ten, komu to chce Syn zjevit." Když byli sami, obrátil se k svým učedníkům těmito slovy: "Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte! Říkám vám: Mnoho proroků a králů toužilo vidět, co vidíte vy, ale neviděli, a slyšet, co slyšíte vy, ale neslyšeli."

Zamyšlení:

Tento úryvek evangelia se nachází u Lukáše hned poté, jak se apoštolové vrátili z cesty, na kterou je poslal Ježíš, a byli natěšení, protože viděli velké zázraky, které se děly v Jeho jménu. Ježíš žasl s nimi a zajásal v Duchu Svatém. Žasne nad tím, jak si Bůh vybral lidi z národa, aby jim ukázal, že před nimi stojí Boží Syn. Proč právě tito lidé? Neboť měli prosté srdce. Srdce, které bylo ochotno vidět Boha. Čisté a pokorné srdce umí žasnout a vidět to, co jiní nedokážou, a to je i podnět pro nás. Vrátit si do srdce čistotu a prostotu, kterou nám tento svět bere. Umíme se naučit různé poučky, teorie. Na youtube si umíme nastudovat různé postupy a vidět, jak věci pracují. Dokážeme si vygooglit odpověď na téměř každou otázku, ale Bůh nechce komplikované věci. On stvořil věci jednoduché. Proto si i my odpovězme na jednoduchou otázku: Kdo je Bůh? Kde já vidím Boha v mém životě? Ježíš dnes dodává: "Blahoslavené oči, které vidí to, co vidíte vy. Neboť... Mnozí chtěli vidět, co vidíte vy, ale neviděli, a slyšet, co posloucháte vy, ale neslyšeli." Měli bychom si cenit a vážit si, že si nás Bůh vybral, abychom žili jiný život. Život s pohledem upřeným na něj. Život s prostým a pokorným srdcem, aby druzí skrze nás poznávali Krista.

Plug and Pray:

Pane, dej mi dnes milost prostého srdce, abych dokázal v úvodu tohoto adventu nastavit srdce k Tobě, a nezamotával se v teoriích, ale hledal Tvou tvář a Tvou prostotu. Pane, dej mi srdce čisté a pokorné, abych uměl žasnout nad Tvými díly v mém životě. Amen.

V akci:

Dnes se zastav. Je začátek adventu, tak oceň, že Ježíš chce, abys žasnul nad tím, jak Bůh jedná v Tvém životě. Pokud ses ještě neohlédl za loňským rokem, najdi si chvilku (doma, v autobuse, o přestávce,...) abys našel nějaký krásný okamžik dotyku Boha. Poděkuj mu za to a uvidíš, že i ty zajásáš v Duchu.

Bonus:

Žasněme dnes kousek nad krásou stvoření. Stačí drobné zastavení se a ohlédnutí se kolem sebe nad krásou Boha, která je kolem nás, jako v tomto videu.

 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz