Evangelium: Mt 4, 18-22

Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ Oni hned zanechali sítě a šli za ním. O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě; a povolal je. Ihned opustili loď i svého otce a šli za ním.

Zamyšlení:

Každý z nás má nebo se připravuje na nějakou práci, kterou si vybral. I do našeho života - jako do života apoštolů - přichází Ježíš a povolává nás, abychom ho následovali, a tím dává naší práci nový rozměr. Najednou to není jen práce, povolání, ale poslání. Bez Ježíše byli apoštolové jen rybáři, ale když ho následovali, stali se rybáři lidí. Vidíš ten rozdíl?

Plug and Pray:

Drahý Ježíši, i mne jsi povolal, abych ve všem, co dělám, následoval Tebe. Pane, buď prosím v mých myšlenkách, slovech, aby sloužily ke Tvé slávě. Amen.

V akci:

Pozvi Ježíše do svého povolání a nejen tam, ale do všeho, co děláš, a uvidíš ten rozdíl.

Bonus:

I při písni si můžeš blíže představit, jak si tě Pán povolal tak, jako si povolal našeho drahého sv. Jana Pavla II.

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz