Evangelium: Mt 7,21.24-27

Ježíš řekl svým učedníkům: "Ne každý, kdo mi říká: 'Pane, Pane!', vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - ale nezřítil se, protože měl základy na skále. Každý však, kdo tato má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - i zřítil se a jeho pád byl veliký."

Zamyšlení:

Toto podobenství každý z nás už četl a slyšel určitě mnohokrát. Nicméně zamyslel ses někdy, co může být pro Tebe osobně déšť, přívaly vod či vichřice? Dnešním evangeliem chce možná Ježíš, aby sis konkrétně ve svém životě uvědomil, co Tě může zasáhnout jako déšť, velké vody či vichřice - možná Tvoje opakující se hříchy, z nichž se často zpovídáš a ne a ne se jich zbavit? Nebo Tvá pohodlnost, která nikdy nepustí starší lidi sednout v tramvaji na Tvé místo; možná Tvé věčné zápasy o čistotu ve vztahu; Tvůj pomlouvačný jazyk, který si tak rád / ráda pustíš "na špacír" při nejbližší příležitosti... Aby tvůj dům obstál, musí být postaven na pevných základech a Ty musíš být připraven zvládnout nápory Zlého, který bude útočit, aby Tě nepřekvapil. Na začátku adventu si dej jedno předsevzetí, že chceš sebe sama lépe poznat a vyhýbat se příležitostem, které Tebou zmítají v bouřích Tvého života.

Plug and Pray:

Pane, prosím Tě, dej mi sílu budovat svůj duchovní život na pevné skále, kterou jsi Ty sám. Pomáhej mi během adventu dobře připravit své srdce na Tvůj příchod, abych se plněním Tvé vůle mohl / mohla radovat ze života. Amen.

V akci:

Při dnešním večerním zpytování svědomí se budu více ptát Pána na mé slabší stránky a dám si jeden konkrétní cíl, jak začít bojovat.

Bonus:

Zkus se zaposlouchat do písně a Načerpej sílu a chuť bojovat proti všemu zlu, které Tě přivádí do bouří a nečasů Tvých dní.

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz