Evangelium: Lk 1, 39-45

Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: "Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně! Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!"

 

Zamyšlení:

Maria spěchala k Alžbětě. To nám zní docela povědomě. Také se stále někam ženeme, utíkáme do práce, z práce, do školy, do obchodu a pak vyčerpaní padáme do postele. Svět se točí, dny utíkají, je téměř nemožné se zastavit. Kdy jsme naposledy navštívili naše rodiče, prarodiče či naše zesnulé? Kdy jsme naposledy navštívili Ježíše ve svatostánku?

Když Marie vešla do Alžbětina domu, Alžbětu naplnil Duch Svatý. Naše návštěvy možná nemají takovou moc, ale také dokážou lidi povzbudit, potěšit, přinést jim do života něco nového a nečekaného a i nám mohou pomoci zastavit se v tomto uspěchaném světě.

 

Plug and Pray:

Ježíši, Ty jsi byl se Svou Matkou, když navštívila příbuznou. Právě Tvá skrytá přítomnost ji naplnila Duchem Svatým. Pomoz nám využít čas adventu na návštěvy našich blízkých. Dej také, abychom nezapomněli i na ty menší návštěvy a každý den navštěvovali lidi s láskou a ochotou jim pomáhat.

 

V akci:

Navštívím Ježíše ve svatostánku, nebo se pomodlím desátek, "se kterým jsi, Panno, svatou Alžbětu navštívila" a popřemýšlet nad důležitostí návštěv.

 

Bonus:

Nedovol, aby tě k návštěvě museli přimět jako v této reklamě :-)

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz