Evangelium: Lk 7, 19-23

Jan si zavolal dva ze svých učedníků a poslal je k Ježíšovi se vzkazem: "Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?" Ti muži přišli k němu a řekli: "Jan Křtitel nás posílá k tobě s otázkou: Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?" Právě tehdy uzdravil mnoho lidí z nemocí, neduhů a od zlých duchů a mnoha slepým daroval zrak. Odpověděl jim tedy: "Jděte a oznamte Janovi, co jste viděli a slyšeli: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší!"

 

 

Zamyšlení:

V dnešním evangeliu přicházejí Janovi učedníci za Ježíšem s velmi přímou otázkou: "Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?" Ježíš však neodpovídá přímo. Na to, kým je, poukazují jeho skutky. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví vstávají ... Svědectví hodné údivu a zamyšlení se. Každý strom se pozná po ovoci. To, co pochází od Ježíše, je vždy dobré. Někdy možná i my pochybujeme, nebo se ptáme: "Jsi to snad ty, Pane? Opravdu jednáš v mém životě? Opravdu to byl zázrak, nebo snad nějaká shoda okolností?" Ježíš je tu, aby zachraňoval. Aby navracel zrak, sluch, řeč, lásku, radost, cokoliv potřebuješ. Je to skutečně On. A vždy je tu pro tebe.

 

Plug and Pray:

Drahý Ježíši, dej mi, prosím, vidět Tě v každém zázraku i v tom nejmenším, který zažívám ve svém životě. Dej mi vidět Tě v každodenních věcech, ve všem, co žiji. Dej se mi poznat, že jsi to Ty.

 

V akci:

Pokus se dnes více si uvědomovat Ježíšovu přítomnost ve tvém životě v každé chvíli. Snaž se ho hledat úplně ve všem a děkovat mu za to.

 

Bonus:

Jak slyšet Boží hlas?

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz