Evangelium: Lk 7, 24-30

Když Janovi poslové odešli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: "Co jste vyšli na poušť vidět? Snad rákos zmítaný větrem? Nebo co jste vyšli vidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Ti, kdo nosí skvělé šaty a žijí v přepychu, jsou přece v královských palácích. Co jste tedy vyšli vidět? Proroka? Ano, říkám vám, víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: 'Já posílám svého posla před tvou tváří, aby připravil cestu před tebou.' Říkám vám: Mezi narozenými ze ženy není nikdo větší než Jan. Ale i ten nejmenší v Božím království je větší než on." Všechen lid, který mu naslouchal, ba i celníci, dali Bohu za pravdu tím, že přijali Janův křest. Farizeové a znalci Zákona však pohrdli úmyslem, který Bůh s nimi měl, a nedali se od něho pokřtít.

 

Zamyšlení:

V úvodu evangelia se Ježíš ptá lidu, proč Jana následují, koho vlastně hledají. Jan byl podivín. Oblékal se do velbloudí srsti, žil na poušti, kde jedl kořínky, hmyz a medové plástve. V Ježíšových očích byl však výjimečný. Byl prorok, který se narodil proto, aby byl Božím poslem, který mu připraví cestu: "Hle posílám posla před tvou tváří a on připraví cestu před tebou." O tomto by měl být i náš život. Ježíš od nás nechce, abychom jedli bylinky a oblékali se do pytloviny. Touží po tom, aby každý z nás byl jeho poslem, abychom přiváděli lidi ze svého okolí blíže k Bohu. Ať náš život není poznamenán farizejským pokrytectvím. Nesnažme se spasit lidí velkými činy. Naopak, řiďme se slovy svaté Matky Terezy: "Dělejte malé věci, velkým srdcem." Buďme prostě připraveni hlásat Boží království.

 

Plug and Pray:

Dobrý Bože, děkuji ti za všechny lidi, kteří mě k Tobě přivedli. (V krátkosti si vzpomenu na ty, kteří mi o Bohu poprvé řekli. Byly to moji rodiče, prarodiče, kamarádi, nebo sourozenci?) Dej i mně, prosím, ochotu a sílu přivádět své bližní blíže k Tobě. Pane, ukaž mi, kam mě posíláš, a kde mě chceš mít. Amen.

 

V akci:

Najdi si dnes chvilku na to, abys poděkoval někomu ze svého okolí za to, že Tě směřuje k Bohu.

 

Bonus:

Může Tě inspirovat i následující příběh

:http://www.cestaplus.sk/tema/mesiac/september2_2015/enrico-petrillo-je-mozne-zomriet-stastny

 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz