Evangelium: Jan 5, 33-36

Ježíš řekl Židům: "Vy jste poslali k Janovi a on vydal svědectví pravdě. Já však nepřijímám svědectví od člověka, ale toto říkám, abyste byli spaseni. Jan byl lampa hořící a svítící, a vám se zachtělo jen na chvíli radovat se z jejího světla. Já však mám svědectví větší než Janovo: totiž skutky, které mi dal Otec, abych je vykonal. Právě ty skutky, které konám, svědčí pro mne, že mě Otec poslal."

Zamyšlení:

"Tyto skutky, které činím, svědčí o mně, že mě poslal Otec."

Modlím se, chodím do kostela, přijímám svátosti, jak se patří na slušného křesťana. O čem však svědčí mé skutky? Je z nich zřejmé, že i mě poslal Otec? Mluvit o náboženství a vést teologické úvahy má určitě svůj význam. Cítím však, že tam by naše víra neměla končit. Oběť, služba. Je třeba se vzdát vlastního pohodlí a vyjít vstříc svému bližnímu.

Denně se mi nabízí tolik příležitostí a advent je ideální období na jejich intenzivnější využívání.

Plug and Pray:

Pane, děkuji Ti za život, za povolání, do kterého mě voláš. Věřím, že i mě posíláš do světa o Tobě svědčit. Dej mi, prosím, sílu, ochotu a vnímavost, aby mé skutky zjevily lidem alespoň kousek Tvé lásky a dobroty. Daruj mi radost z dobra, které mohu vykonat. Amen.

V akci:

Konkrétním způsobem pomohu někomu, kdo to opravdu potřebuje. Vykonám to s vědomím toho, že svědčím o Boží lásce.

Bonus:

Chci být Tvýma rukama a nohama. Půjdu všude, kam mě pošleš, Pane.

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz