Evangelium: Lk 1, 57-66. 80

Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. Když její sousedé a příbuzní uslyšeli, že jí Pán prokázal velikou milost, radovali se s ní. Osmého dne přišli obřezat dítě a chtěli mu dát po jeho otci jméno Zachariáš. Jeho matka na to řekla: "Ne, ale bude se jmenovat Jan!" Namítli jí: "Tak se nikdo z tvého příbuzenstva nejmenuje." Posunky naznačovali jeho otci, jaké by mu chtěl dát jméno. On si vyžádal tabulku a napsal: "Jeho jméno je Jan." Všichni se tomu podivili. Ihned se mu uvolnila ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. Všech jejich sousedů se zmocnila bázeň a po celém judském pohoří se mluvilo o všech těch událostech. Všichni, kdo to uslyšeli, uvažovali o tom v srdci a ptali se: "Co asi z toho dítěte bude? Vždyť ruka Páně byla s ním!"

Zamyšlení:

Tik-tak, tik-tak. Čas běží! A že ty ještě nemáš nakoupené dárky? Tak letos vše opět na poslední chvíli? Přicházejí prý nejklidnější a nejradostnější svátky roku, které ale v seznamu největších stresových atributů dobíjejí horní příčky. Kvůli čemu tolik shonu?

Stůj! A začni se radovat z věcí, které se nedopatřením staly pro tebe samozřejmostí, a uvidíš, jaké zázraky se kolem tebe dějí. Vždyť i Alžběta, přestože o ní říkali, že je neplodná, porodila svého malého Jeníčka a všem kolem tak přinesla radost. A to v takové míře, že když se o tom sousedé a známí doslechli, přišli se radovat s ní. Za chvíli se Někdo narodí ... ale jsi připraven radovat se z toho?

Plug and Pray:

Pane můj, už je to téměř tady. Brzy se opět narodíš. Ale narodí se ve mně spolu s Tebou i upřímná radost z Tvého díla? Chci Tě prosit o stejnou radost, jakou prožíval Zachariáš s Alžbětou a sousedy, či příbuznými, kteří je přišli navštívit. Prosím, dovol mi radovat se z Tvého milosrdenství. Amen.

V akci: Zastav se a zkus dnes kolem sebe šířit radost a pokoj. Nehoň se zbytečně za věcmi, které v tobě vyvolávají nervozitu a stres. Uklidni se a začni se radovat z toho, že se narodí Spása.

Bonus:

Ani ty se už nemůžeš dočkat, jak uděláš druhým radost? :-)

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz