Evangelium: Lk 1, 67 – 79

Janův otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a pronesl tato prorocká slova: "Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid! Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida, jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků; zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí. Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi: že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života. A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu, dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti, aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

 

Zamyšlení:

Vánoce jsou obdobím, kdy se těšíme na setkání s těmi, které máme rádi, na kterých nám záleží. Uklízíme, vaříme, připravujeme se na návštěvu, nakupujeme dárky pro ty, které máme rádi. Snažíme se pro ně vybrat to nejkrásnější a nejlepší, co v obchodě můžeme najít, a doufáme, že oni dělají totéž pro nás. Těšíme se na to všechno, co můžeme dostat a na krásné chvíle prožité s těmi, které máme rádi... Vždyť přece svátky prožijeme s rodiči, sourozenci, dětmi, známými a přáteli... a? Počkat! Nevynechali jsme někoho důležitého a významného? Někoho, kdo má pro nás významnější a hezčí dary, než jaké si vůbec umíme představit? Ano, mám na mysli právě Jeho. Ježíše, který nám přinese lásku, pokoj a světlo do našeho života, bez kterého bychom jen tápali ve tmě.

Plug and Pray:

Díky Ježíši, za dar pokoje a naděje, který nám svým narozením dáváš a také za Tvou bezmeznou lásku a oběť, kterou nám projevuješ. Dej, abychom se od Tebe dokázali učit mnohému, co k životu potřebujeme, zejména však tomu nejdůležitějšímu a to být milosrdný jeden k druhému tak, jako ty k nám.

V akci:

Zamysli se a vzpomeň si na situace, kdy jsi byl vděčný, že je tu pro tebe Ježíš, který je tvým světlem v temnotách.

Bonus:

Víme, Pane, že dáváš nám víc, než si můžeme přát!

 

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz