Evangelium: Mt 8, 5 - 11

Když přišel (Ježíš) do Kafarnaa, přistoupil k němu (jeden) setník s prosbou: "Pane, můj služebník leží doma ochrnulý a hrozně se trápí." Ježíš mu řekl: "Přijdu a uzdravím ho." Setník však odpověděl: "Pane, nezasloužím si, abys vešel do mého domu. Ale řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk podřízený, ale mám pod sebou vojáky; řeknu jednomu: 'jdi', a jde, a jinému: 'přijď', a přijde, a svému služebníkovi: 'udělej to', a udělá to." Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho doprovázeli: "Amen, pravím vám: Takovou víru jsem v izraelském národě nenašel u nikoho. Ale říkám vám: Mnoho jich přijde od východu i od západu a zaujmou místo u stolu s Abrahámem, Izákem a Jakubem v nebeském království.

Zamyšlení:

Určitě ses už někdy dostal do situace, kdy jsi měl bránit svou víru - před spolužáky, kolegy, rodiči, lidmi na sociální síti, ale nejčastěji před sebou samým. Většinou právě když Tvá víra ztrácela sílu - dozvěděl ses o nemoci v rodině, o hrůzné nehodě, smrti blízkého, zničeném vztahu či jiné události, která Tě zlomila. Často je takovou událostí i Tvůj pád do hříchu, o kterém jsi říkal - před tímto jsem v bezpečí, to se mně nemůže stát ... a jakoby naschvál, padl jsi. Najít právě tehdy sílu mluvit o Bohu a o jeho lásce, svědčit tehdy o víře v Boží prozřetelnost a v Jeho plán pro život je opravdu těžké. Ale snad i nejpotřebnější. Bůh Tě už tolikrát podržel, tolikrát Ti byl na blízku, tolikrát Ti nedal to, po čem jsi toužil, a přece Ti dal mnohem více. Nezapomeň na to. Bůh Tě vždy podržel, drž se i Ty jeho.

Plug and Pray:

Pane, prosím Tě, dnes mě udělej schopným věřit Ti, dát Ti opět vládu nad mým životem, nad životem mých drahých, nad mými vztahy a pocity. Ačkoliv nejsem hoden, abys ke mně vešel, udělej to, neboť Tvé milosrdenství je věčné.

V akci:

Zkus si dnes vzpomenout na momenty, ve kterých jsi cítil silnou přítomnost Boha ve svém životě, a řekni o nich někomu.

Bonus:

Jaká je Tvá víra? Věříš v dobrého a laskavého Boha? Je Bůh dobrý?

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz