Evangelium na dnešní den:

Lk 1, 39-45

Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: "Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně! Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!"

"A blahoslavená, která uvěřila..." takto zněla slova Alžběty, když zahlédla Marii. Denně se stýkáme se stereotypem, často zažíváme potíže, a ačkoliv mnohdy ani nevíme, odkud pocházejí, stále se snažíme svými vlastními silami zahnat a vyřešit všechny problémy. Problém spíše je, kolikrát si v tomto uspěchaném světě vzpomenu na to, že - aha, vždyť já mám Boha. Velmi málo, já určitě. Ale krásné je, jak se mi stále připomíná a možná se zdá, že toto evangelium je úplně o něčem jiném. Samozřejmě se v něm každý najde, ale myšlenkou celého tohoto evangelia je právě věrnost. Věrnost, která doprovázela Marii, která "bez mrknutí oka" přikývla na Boží volání. Plnila Jeho vůli, protože cítila Jeho přítomnost v každé chvíli, protože ona na něj nezapomínala. Nezapomínejme ani my na Toho, díky kterému jsme, protože On je dobrý Bůh, On jediný má tolikrát právo zapomenout na nás, ale On to nedělá. Naopak, z lásky nám dává svého Syna, který nám lásku neustále dokazuje.

Plug and pray:

Pane, dnes Tě prosím, abych si všímal více maličkosti a nechal se unášet Tvou láskou. Prosím Tě, abych se připodobnil Marii, která se nebála říci Ti ano, vždyť skrze ni můžeme poznat Lásku, Tvého syna, který přijde již za chvíli. Amen.

V akci:

Zkus dnes někomu udělat radost, pochválit ho za maličkost. Snaž se v těch maličkostech vidět Boha a tím si ho i připomenout.

Bonus:

Objev kouzlo jednoduchosti ♥

"Jednoduchost cesty důvěry v Boha nás téměř děsí. Jsme tak komplikovaní, až si myslíme, že i tajemství dobrého křesťanského života musí být komplikované."

Benedict J. Groeschel

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz