Evangelium na dnešní den:

Lk 1, 39-45

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu.
Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“

Dnes nám evangelium připomíná, jak se Maria vydala - spěchala - k Alžbětě. Maria - těhotná mladá žena, ovšem rozhodnuta nadále, stále nově dávat Bohu "fiat" ve velkých i malých věcech. "Blahoslavená, která uvěřila, že se splní, co jí řekl Pán." I my jsme blahoslavení, když kráčíme za Ježíšem a naše srdce je předáno v důvěře Bohu. Častokrát se však schováváme ve svých domcích, říkáme fiat, avšak na cestu se nevydáme, natož, abychom spěchali. Bojíme se rozhodnutí, čekáme, dokud Bůh řekne jasně - kterou cestou jít, kde zabočit, jaké bude počasí, co budeme cestou jíst. Ne. Bůh dává svobodnou vůli - mnohdy jakoby více než si přejeme J. Co je naším cílem? Svatost? Vzdávat Bohu chválu, růst u Boha / v Bohu? Budeme skutečně klidní, pokud uvěříme, že Bůh se stará a nebudeme nerozhodně stát. Bůh nás požehná a i usměrní (pokud to bude nutné), jen vykročit!

Plug and pray:

Pane, odpusť, že tak často selhávám ve své rozhodnosti. Chci vše promyslet, bojím se vyjít do neznámých končin, chci vědět, co je Tvá vůle, přičemž Tvou vůlí je, abych žil jak nejlépe umím, a to neznamená stále stát a čekat na Tvá "jasná slova". Dej mi, prosím, Pane, sílu být plně Tvým a nenechat se obrat o klid ani čas svou nerozhodností, když mi dáváš na výběr.

V akci:

Možná už přesně víš, v které oblasti ses nevydal na cestu. Je čas udělat třebas milimetrový krůček, ale jít vpřed. Rozhodnout se je důležité, pojďme do toho! :)

Alternativy: Rozhoduji se odpustit / přestat se dnes vymlouvat / strachovat se budoucností / neodkládat rozhodnutí a povinnosti na později...

Bonus:

Sní i Bůh?

2016 Copyright Pavel Šupol | Všechna práva vyhrazena | Login | Tvorba: www.lukaspavelec.cz